Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Nuostolių eliminavimas

Naudojant autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ išvengiama nuostolių, kylančių dėl klaidų, vedant automobilių ar detalių apskaitą. Eliminuojamas pajamų negavimas, dėl netinkamo atsiskaitymo dokumentų valdymo.

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ vartotojui pateikia visą su automobiliu, detale ar paslauga susijusią informaciją, todėl visada yra tiksliai žinoma kiekvienos detalės ar automobilio sandėliavimo vieta. Tvarkomi visi pardavimų ir tolimesnės veiklos procesai, įskaitant: pajamų ir sąnaudų srautus, remontuojamas transporto priemones, užsakytų transporto priemonių remontų skaičių, detalių kiekį ir pan. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ galima matyti visą prekės judėjimo sandėliavimo vietose istoriją ir su preke ar automobiliu susijusius asmenis.

Automobiliui atlikti remontai

Automobiliui atlikti remontai


Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ vartotojui pateikia informaciją apie detalės, automobilio ar paslaugos būseną, todėl išvengiama nuostolių dėl laiku neužsakytų detalių, automobilio ar išrašytų sąskaitų. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ vizualiai pateikiama informacija apie dokumentus, susijusius su detalės ar automobilio realizacijos ciklu. Matoma dokumentų vykdymo eiga ir vykdymo būsena. Vieno iš dokumentų nebuvimas greitai pastebimas, dėl neegzistuojančio ryšio su būtinais, kitais dokumentais.

Užsakymo būsena:

Užsakymo būsena: "Detalės priimtos - Remontai nepradėti"


Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ realizuotas skolininkų apskaitos mechanizmas. Įmonės gali efektyviai valdyti procesus, susijusius su skolininkų aptarnavimu. Skolų valdymo mechanizme, skolos sekamos pagal pirminius dokumentus, todėl asmenims ar įmonėms, kurie sistemoje pažymėti kaip skolininkai, bet kokie veiksmai, susiję su paslaugų ir prekių pardavimu, yra automatiškai uždrausti. Autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ vartotojas be apribojimų gali peržiūrėti visus, su skolininku susijusius, ankstesnius užsakymus ir rasti su įsiskolinimu susijusius dokumentus.