Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Didesnės pajamos

Didesnės įmonės pajamos perkėlus procesus į elektroninę erdvę

Greitesnis duomenų įvedimas ir apdorojimas dirbant su klientais bei jau esamų duomenų pakartotinis panaudojimas, automatizuoti dokumentų formavimo procesai, suteikia galimybę aptarnauti daugiau klientų. Daugiau klientų – didesnės pajamos.

Automatinis išdavimo ir pardavimo dokumentų formavimas

Automatinis išdavimo ir pardavimo dokumentų formavimas


Informacija kaupiama „vienoje vietoje“ yra prieinama visiems autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ vartotojams, todėl kiekvienas įmonės darbuotojas vykdydamas savo funkcijas naudojasi greitai pasiekiamais duomenimis. Registruotų duomenų paieška atliekama autoserviso administravimo sistemos "autoservisas2008" vartotojams susikuriant užklausų specifikacijas (filtrus). Sistema padeda sumažinti darbo laiko sąnaudas, sumažinant poreikį duomenis pakartotinai įvedinėti rankiniu būdu.

Informacija įvesta į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ vieną kartą ir naudojama vėliau, gerokai supaprastina ir pagreitina darbą su klientais. Formuojant užsakymą naujam klientui, jo duomenys yra įvedami į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ tik vieną kartą. Užsakymas formuojamas pasirenkant jau autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ esančius duomenis – eliminuojamos galimos klaidos ir taupomas laikas.

Pakartotinai asmens ir automobilio duomenų įvesti nereikia

Pakartotinai asmens ir automobilio duomenų įvesti nereikia


Pažangios dokumentų išrašymo galimybės sistemoje. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ realizuotas automatizuotas dokumentų formavimo mechanizmas. Su verslo procesu susijęs dokumentas užpildomas informacija, vykdant su šiuo procesu susietas užduotis. Darbuotojui nebereikia papildomo laiko perkeliant duomenis, reikia tik patvirtinti jau suformuotą dokumentą. Automatizuota funkcija, autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“, taupo darbuotojo laiko sąnaudas, didina atliekamų darbų operatyvumą bei kokybę.