Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Nauda meistrui-priėmėjui

Automobilių remonto istorija

Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ galima matyti, kokios paslaugos konkrečiam automobiliui buvo suteiktos, detalės pakeistos praeityje, bei kuris darbuotojas tas paslaugas atliko. Matoma konkreti detalių keitimo data bei suteiktos garantijos paslaugoms ir detalėms. Automobilio remonto istorija padeda tinkamai vykdyti automobilio garantinio laikotarpio aptarnavimą ir atlikti remonto darbus. Autoserviso administravimo sistemoje "autoservisas2008" yra galimybė matyti išsamią informaciją apie automobilį ir jo remonto istoriją - automobilio amžių, ridą, pakeistas detales ir kitą informaciją, kuri suteikia galimybę teikti kokybiškesnes paslaugas. Pvz.: automobilio garantinio laikotarpio metu yra laiku atliekami inspekciniai servisai, todėl automobilio ridos sekimas yra labai svarbus dalykas, įtakojantis laiku suteikiamų paslaugų kokybę. Ne garantinio laikotarpio metu, automobilio rida taip pat padeda nuspręsti kokio pobūdžio paslaugos ir remonto darbai yra reikalingi.

Automobiliui atlikti remontai

Automobiliui atlikti remontai

 

Klientų ir tiekėjų duomenų valdymas

Autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ vartotojas gali greitai pasiekti, su tiesioginėmis jo vykdomomis funkcijomis, susijusius duomenis. Vartotojui suteikiamos teisės redaguoti kliento, tiekėjo duomenis, juos keisti, pridėti, ištrinti, matyti kliento būsenas (VIP, skolininkas, mokus ir panašiai), kurias galima susikurti pagal poreikį. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ kaupiama visa, su klientu ar tiekėju susijusi informacija ir dokumentacija. Pvz.: užsakymo klientui pildymo metu, autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008", neradus kliento duomenų, galima greitai juos įvesti į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“. Svarbu tai, kad visi veiksmai yra pasiekiami, bet kurioje užsakymo pildymo stadijoje. Patogus ir greitas programos valdymas sąlygoja našesnį įmonės darbuotojų darbą.

Pranešimas apie skolininką

Pranešimas apie skolininką

 

Darbų ir užsakymų valdymas

Autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ vartotojas operatyviai gali pasiekti informaciją susijusią su darbų laiko valdymu ir užduočių įvykdymu. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ galima matyti darbuotojų užimtumą realiu laiku, pagal laisvą laiką paskirstyti darbuotojams užduotis, vykdyti jų kontrolę. Galima užrašyti visus kliento pageidavimus ir sudaryti darbo planą, pastabose nurodyti pageidaujamą užsakymo įvykdymo terminą ar kitus kliento pageidavimus. Pvz.: formuojant paslaugos užsakymą, be informacijos apie paslaugą, galima papildyti užduotį paslaugos pastabomis, kurias paslaugos atlikėjas vykdymo metu mato ir gali įvesti savo komentarus ar informaciją į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ ir ši informacija bus matoma, kaip užduotį atlikusio darbuotojo pastabos. Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ vartotojui realiu laiku pateikiama informacija, susijusi su paslaugos užduočių vykdymu, todėl iš karto galima matyti užduoties būseną – laukia, sustabdyta, vykdoma ar atlikta.

Remontų tvarkaraštis

Remontų tvarkaraštis

 

Garantijų valdymas

Autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ pagalba galima suteikti garantijas kiekvienai paslaugai, detalei ar automobiliui atskirai ir administruoti garantinius užsakymus. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ numatyta galimybė valdyti su realizuota paslauga, detale ar automobiliu susijusią informaciją. Realizuojat garantinę detalę ar automobilį yra nurodomas laikotarpis, iki kurio galioja garantija, keičiant tokią detalę ar remontuojant automobilį. Esant garantiniam laikotarpiui, autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ automatizuotai formuoja sąskaitas detalių ar automobilio tiekėjui, o jam pasibaigus – klientui. Pvz.: sugedus automobiliui, kuriam dar galioja garantinis laikotarpis, jo remonto išlaidos ir detalės bus padengiamos iš automobilio tiekėjo lėšų. Automatizuoti procesai žymiai paspartina darbą su garantijomis ir eliminuoja klaidų galimybę.

Galimybė naudotis išoriniais duomenimis iš trečiųjų šalių programinių produktų

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ leidžia integruoti išorines programas, elektroninius remonto katalogus ir sinchronizuoti duomenis su jomis. Tiksli informacija užsakant paslaugas ar prekes labai svarbi, įvertinant reikiamos detalės ar automobilio techninę informaciją bei tinkamumą. Tokie duomenys yra kaupiami elektroniniuose žinynuose, o šios informacijos panaudojimas autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ didelis privalumas įmonei, naudojančiai autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“. Pvz.: įmonė prekiaujanti „Volkswagen“ markės automobiliais detalių užsakymui naudoja „ETKA“ žinyną - suradus reikiamą detalę žinyne, jos informacija į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ pildomą detalių užsakymą yra perkeliama paspaudus klaviatūroje funkcinį klavišą „F8“, tokiu būdu užsakymų pildymas gerokai paspartėja ir sumažėja klaidų, atsirandančių dėl netinkamos detalės užsakymo.