Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Efektyvus resursų išnaudojimas

Efektyvesnis specialistų darbo laiko, turimų technologinių resursų panaudojimas autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ įmonės veiklą padaro pelningesne. Esamų resursų maksimalus išnaudojimas tiesiogiai įtakoja didesnį įmonių pelningumą.

Formuojant paslaugų užsakymus aktuali ne tik paslaugos suteikimo kaina, bet ir paslaugai atlikti būtino laiko ištekliai. Paslaugos specifikacijoje kaina yra suformuojama iš laiko įkainio ir specifikacijoje nurodytos paslaugos atlikimo trukmės, todėl jau užsakymo pildymo metu yra žinoma paslaugos suteikimo trukmė. Tokiu būdu suteikiama galimybė planuoti paslaugos atlikėjo darbus. Esantis grafinis laiko rezervavimas autoserviso administravimo sistemoje "autoservisas2008" padidina bendrą serviso darbuotojų darbo našumą.

Remontų tvarkaraštis

Remontų tvarkaraštis


Paslaugos užsakymo pildymo metu labai svarbu parinkti tinkamos kvalifikacijos specialistą, paslaugai atlikti. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ išvengiama klaidų, parenkat netinkamas atlikėjo pareigas. Paslaugos specifikacijoje nurodoma ir specialisto pareigybė, būtina šiai paslaugai atlikti. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas 2008“ skiriant užduotis atlikėjui, sistema pateikia darbuotojų sąrašą, pagal pareigybes, nurodytas specifikacijoje.


Remonto specifikacija su nurodytu jos atlikėju

Remonto specifikacija su nurodytu jos atlikėju

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ pateikia informaciją apie konkrečios užduoties vykdymo trukmę ir jos būseną: vykdoma, sustabdyta ar įvykdyta. Tokiu būdu galima stebėti serviso darbo krūvį ir vykdomų darbų būseną. Vartotojui, autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“, realiu laiku pateikia informaciją, apie užduoties vykdytojo užimtumą – jei atlikėjas užduotis įvykdo greičiau nei numatyta, tai šis papildomas laikas gali būti priskirtas naujoms užduotims atlikti.