Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

 • Nieko?
 • Pildote viską ant popieriaus?
 • Naudojate Excel'į?
 • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Nauda vadovui

Informacijos ir dokumentų tvarka

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ kaupia visą informaciją vienoje vietoje, todėl ji tampa vieninga, koncentruota ir lengvai pasiekiama bei apdorojama. Visi įmonės procesai, informacija ir dokumentai yra perkeliami į elektroninę erdvę. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ vykdant užduotis, informacija yra apdorojama, sukuriami nauji ryšiai, kuriami nauji duomenys, todėl vartotojas turi galimybę matyti, visą su konkrečiu objektu susijusią informaciją. Pvz.: vadovas autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ gali matyti visus, konkretaus darbuotojo sukurtus, dokumentus ar atliktas operacijas.

Serviso užduočių atlikimo kontrolė

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ suteikia galimybę kontroliuoti vartotojų vykdomas užduotis, procesus ir informaciją. Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ suteikia galimybę vadovui žinoti, ką veikia konkretus darbuotojas, kai vadovo nėra šalia, su kokiais dokumentais jis dirba, kokios užduotys yra vykdomos arba sustabdytos, kokios prekės yra užsakytos arba parduotos, bei kokio darbuotojo atsakomybėje jos yra. Pvz.: vadovas naudojantis autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ gali gauti informaciją apie konkrečią dieną užpildytus, bet neįvykdytus užsakymus.

Įvairių ataskaitų, pagal pasirinktus kriterijus, sudarymas

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ leidžia parengti įvairias ataskaitas pagal pasirinktus kriterijus. Galima matyti, kiek konkrečiu laikotarpiu buvo:

 1. Iš viso parduota automobilių,
 2. Išdirbta valandų,
 3. Atlikta paslaugų, priimta užsakymų, parduota prekių,
 4. Kiek ir kokios markės automobilių buvo suremontuota,
 5. Kiek garantinių remontų atlikta,
 6. Kiek ir kokių prekių pardavė konkretus darbuotojas,
 7. Kiek konkretus darbuotojas užpildė ar priėmė užsakymų bei už kokią sumą,
 8. Kiek darbuotojas išdirbo valandų,
 9. Kiek buvo išlaiduota sąskaitų.

Be minėtų ataskaitų, pagal esamą poreikį, autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ leidžia parengti dar daugelį kitų, vadovui svarbių ataskaitų. Turimų ataskaitų įvairovė suteikia vadovams galimybę sekti ir vertinti tokias sritis kaip pelningumą, darbuotojų našumą, patirtus nuostolius ir pan. Pvz.: vadovas autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ gali suformuoti ataskaitą apie konkretaus atlikėjo įvykdytas užduotis per nurodytą laikotarpį.

Autošaltkalvio dienos darbo ataskaita

Autošaltkalvio dienos darbo ataskaita

 

Lankstus sistemos vartotojų valdymas

Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ leidžia apriboti sistemos vartotojų priėjimą prie įvairių dokumentų, informacijos šaltinių. Vartotojų teises galima paskirstyti taip, kad darbuotojai galėtų naudoti tik savo darbui atlikti reikalingas funkcijas ir tuo pačiu būtų galima stebėti jų darbą. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ kiekvienam vartotojui galima priskirti tam tikras funkcijas ir galimybę, naudotis duomenimis su tam tikrais apribojimais. Kiekvienam vartotojui autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ sukuriamos tik su jo tiesioginėmis funkcijomis susijusios galimybės ir aplinka. Kitų veiksmų vartotojas atlikti negali. Pvz.: sandėlininkui autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ sukuriama galimybė formuoti ir peržiūrėti detalių perdavimo aktus, detalių sąrašus, sandėliavimo vietas, vykdyti pajamavimą - autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“, kurti su pajamavimu susijusius dokumentus. Jokia kita informacija sistemoje sandėlininkui neprieinama. Taigi, darbuotojai atlieka kasdienines užduotis saugioje ir individualioje aplinkoje.

Vartotojo teisės sistemoje

Vartotojo teisės sistemoje

 

Efektyvi personalo valdymo priemonė

Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ kaupiama užduočių vykdymo laiko apskaita, kuri gali būti kaip pagalbinė informacija sprendžiant darbo užmokesčio ir personalo valdymo klausimus. Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ vartotojui pateikia išsamią informaciją apie konkretaus užduočių atlikėjo užimtumą ir išdirbtą laiką. Vadovui ši informacija naudinga sprendžiant šiuos klausimus: kokio dydžio darbo užmokestį mokėti konkrečiam darbuotojui, ar esamas darbuotojų kiekis yra pakankamas atlikti visas užduotis laiku, ar tikslinga samdyti daugiau darbuotojų. Pvz.: vadovas pagal autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ pateikiamus duomenis mato, kad šaltkalvio kasdieninių, visų užduočių įvykdymui nepakanka 8 darbo valandų. Ši informacija - motyvuotas pagrindas samdyti dar vieną šaltkalvį.

Nedideli sistemos diegimo ir adaptavimo kaštai

Sistemai įsigyti nereikia didelių investicijų, be to sistema pasižymi greita investicijų grąža. Autoserviso administravimo sistemą "autoservisas2008" naudojančios įmonės gali tiksliau planuoti veiklą, valdyti detalių poreikį, įrengimų apkrovimą, darbuotojų darbo laiko paskirstymą bei operatyviau reaguoti į rinkos pokyčius. Autoserviso administravimo sistemos „autoservisas2008 v2“ kaina, lyginant su kitų kompanijų panašiais produktais, yra pakankamai maža, taip yra todėl, kad sistema apima reikalingiausias su autoserviso veikla susijusias funkcijas, neįtraukiant kitų, dažniausiai nenaudojamų funkcijų, kurios klientui papildomai kainuoja. Mažesni kompanijos veiklos kaštai, automatizavus darbuotojų atliekamas funkcijas. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ nėra nereikalingų ir visiškai nenaudojamų autoserviso veikloje funkcijų, kurios apsunkintų darbuotojų darbą. Pvz.: autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ galimas ryšys su išorine buhalterine apskaitos programa, todėl klientui nereikia keisti esamos struktūros, išlieka turima programinė įranga ir esami procesai bei eliminuojamos papildomos išlaidos ir procesų pokyčių inicijuotos problemos darbuotojams.

Sistemos atnaujinimai diegiami automatiškai ir nemokamai

Sistemos atnaujinimai diegiami automatiškai ir nemokamai