Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Didesnis klientų aktyvumas

Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ realizuotos net kelios priemonės skirtos kliento aktyvumui skatinti – aktyvus klientas – daugiau pajamų įmonei.

Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ realizuotas lankstus nuolaidų administravimo mechanizmas. Skirtingo dydžio nuolaidų taikymas prekėms, paslaugoms, nuolaidų sumavimas bei individualaus nuolaidų rinkinio pritaikymas klientui, tai dėmesio klientui išraiška ir kliento lojalumo skatinimo būdai.

Lanksčios kliento nuolaidos

Lanksčios kliento nuolaidos


Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ numatyta galimybė klientų identifikavimu naudoti išorinius duomenų saugojimo įrenginius. Sistemoje galimas kliento nustatymas naudojant identifikavimo korteles. Šių kortelių išorinis apipavidalinimas, gali būti panaudojamas kaip papildoma reklama įmonei.

Kliento identifikavimas magnetine kortele

Kliento identifikavimas magnetine kortele


Autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ padeda sumažinti darbo laiko sąnaudas, suteikia galimybę stebėti ir kontroliuoti vykdomus darbus, vienoje vietoje turėti tiekėjų, klientų, partnerių kontaktų duomenų bazę. Sukaupta kliento automobilio remonto istorija gali būti panaudota, kaip priemonė efektyvesniam, ne garantinio laikotarpio, paslaugų teikimui. Kliento įsigytas naujas automobilis, garantinio laikotarpio metu yra remontuojamas įmonėje, kuri šiuos procesus valdo autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, išsami automobilio remonto ir priežiūros istorija, sukaupta įmonėje, gali būti papildomas motyvas klientui ir privalumas įmonei atliekat tolesnius remonto darbus.