Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Nauda šaltkalviui

Laiko planavimas – galimybė efektyviau išnaudoti laiką

Darbų ir laiko planavimas, su darbu susijusių pastabų peržiūrėjimas, visos šios funkcijos užduoties vykdytojui suteikia galimybę efektyviai išnaudoti savo darbo laiką ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis. Užduočių vykdytojas, autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“, gali matyti savo darbus realiu laiku, t.y. kokius automobilius jam reikės remontuoti, kokių gedimų šalinimui ruoštis, kokių detalių reikės remontui, be to gali matyti papildomas pastabas, kurias parašė meistras - priėmėjas. Vykdytojas turi galimybę planuoti darbų atlikimo eiliškumą, nusistatyti darbų prioritetus. Pvz.: paslaugos užsakymo pildymo metu, atlikėjui yra paskiriama užduotis, atlikti profilaktinę automobilio apžiūrą ir pašalinti visus rastus gedimus – vykdydamas tokią užduotį atlikėjas gali į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ įvesti informaciją susijusią su aptiktų gedimų šalinimu, koreguoti užduoties atlikimo trukmę – šią informaciją sistemos vartotojas gali matyti realiu laiku.

Remonto atlikimas (šaltkavlio langas)

Remonto atlikimas (šaltkavlio langas)

 

Ergonomiška vartotojo sąsaja – lengvesnis darbas su autoserviso administravimo sistema "autoservisas2008 v2"

Užduočių vykdytojui autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ galima priskirti individualias teises ir funkcijas. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ vykdytojo aplinkoje pateikiama tik aktualiausia, su užduoties vykdymu susijusi informacija. Vartotojo aplinka paprasta ir patogi naudoti, kadangi autoserviso administravimo sistema „autoservisas2008 v2“ yra lietuvių kalba ir apima tik reikalingiausias funkcijas, kurios yra susijusios su autoserviso veikla, todėl dirbti su ja darbų vykdytojui bus labai paprasta ir patogu. Autoserviso administravimo sistemoje „autoservisas2008 v2“ numatyta galimybė, automatiškai atidaryti vykdytojo aplinką, todėl vartotojui nebereikia atlikinėti nereikalingų veiksmų, aktyvuojant reikiamą sąsają. Pvz.: užduoties vykdymo lange pateikiama tik ši informacija: esamos dienos užduočių sąrašas, iš kurio pasirinkus užduotį, pateikiama informacija, apie atliekamą paslaugą, su ja susijęs automobilis, paslaugos aprašymas, užduoties pastabos. Šioje aplinkoje vykdytojas gali: įvesti į autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“ su užduoties vykdymu susijusias pastabas ir parinkti vieną iš trijų užduoties būsenų – vykdoma, sustabdyta, atlikta.