Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

 • Nieko?
 • Pildote viską ant popieriaus?
 • Naudojate Excel'į?
 • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy

Naujienos

Naujienos

Versija 2.13.0 (2020-06-29)


 • Nauji saugumo sprendimai.
 • Programos optimizacija.
 • Kitos naujos funkcijos.
Atnaujinimas

Versija 2.12.0 (2019-11-11)

 • Vienas, Automobilio remonto istoriją apjungiantis, detalių ir remontų sąrašas.
 • Galimybė papildyti Automobilio remonto istoriją, kituose autoservisuose atliktais remontais ir pakeistomis dalimis.
 • Remonto specifikacijose fiksuoti "Reikalingų papildomų remontų sąrašą" ir jį automatiškai įkelti į Realizavimo užsakymą.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.11.2 (2019-09-16)

 • Sukurtas Pirkimo ir Pardavimo sąskaitų eksportas į XML formato failus.
 • Sukurtas Pirkimo sąskaitų importas iš XML formato failų.
 • Detalių bei Remontų importas į Tiekimo ir Realizavimo užsakymus iš XML formato failų.
 • Detalių skanavimas Darbų atlikimo lange.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.11.1 (2019-02-26)

 • Automatizuotas Kreditinių sąskaitų formavimas.
 • Realizuoti nauji stulpeliai detalių sąraše.
 • Papildytos sąsajos su esamomis apskaitos programomis.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.10.8 (2018-02-19)

 • Sukurta nauja SMS žinučių siuntimo sąsaja su BulkSMS.lt
 • Pataisyta sinchronizacija su "Finvalda".
 • Papildytos Detalių ir Vidinio perkėlimo aktų automatizavimo funkcijos.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.10.7 (2017-10-26)

 • Pataisytas el. laiškų siuntimas.
 • Sukurtas duomenų eksportas į Peugeot sistemą.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.10.4 (2017-04-24)

 • Sukurtas leidimas keisti "Alternatyvųjį detalės kodą".
 • Realizavimo užsakymų sąrašas papildytas nauju "Užsakovo atstovo el. pašto adresai" stulpeliu.
Atnaujinimas

Versija 2.10.3 (2017-03-13)

 • Remontui reikalingų detalių sąrašas.
 • Paslėpti / rodyti el. laiško gavėjus.
 • Detalių sąraše 2 nauji stulpeliai.
 • Adaptuotos sinchronizacijos su apskaitos programomis.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.10.1 (2016-11-13)

 • Papildytas Vidinio perkėlimo aktas ir duomenų archyvavimo mechanizmas.
 • Sukurti nauji spausdinimo šablonai.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.10.0 (2016-10-17)

 • Sukurtas duomenų archyvavimas.
 • Įdiegtas palaikomas detalės kiekis, kuris naudojamas generuojant trūkstamas detales.
 • Naujomis funkcijomis papildyta sąsaja su apskaitos programa "Centas".
 • Adaptuota sąsaja su apskaitos programa "Finvalda v4" darbui su iSAF.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.9.7 (2016-05-06)

 • Sukurtas "Miego" režimas.
 • Pardavimo sąskaitose naujas stulpelis.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.9.6 (2016-02-20)

 • Realizuota sąsaja su detalių atsargų valdymo sistema "STOCKM".
 • Sukurtas "Kreditinės PVM sąskaitos faktūros (su minusu ir pardavimo kainomis)" spausdinimo šablonas.
 • Atnaujintas "Paieškos" langas.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.9.5 (2015-06-07)

 • Papildytas Realizavimo užsakymo langas.
 • Papildytas Darbų atlikimo langas.
 • Realizuotas suminis eksportas į "Debetą".
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.9.4 (2015-05-01)

 • Realizuotas vartotojų atliktų veiksmų istorijos saugojimas.
 • Sukurti nauji Realizavimo užsakymo ir Pardavimo sąskaitų spausdinimo šablonai.
 • Patobulinta el. laiškų siuntimo sistema.
 • Pataisytos sinchronizacijos su "Centu", "Pragma", "Finvalda" ir "Debetu".
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.9.3 (2015-01-14)

 • Atstatytas SMS siuntimo funkcionalumas.
 • Padidintas neparduotų detalių tikrinimo periodas.
 • Adaptuota sąsaja su pasikeitusia "Centas" programa.
 • Papildytas sąsajos su "Centas" funkcionalumas.
 • Kiti...
Euras

Darbas su nauja valiuta

Nuo 2015 metų Lietuvoje nacionalinę valiutą Litą" keičia Euras". LR įstatymai reglamentuoja visuose finansiniuose dokumentuose kainas nurodyti nacionaline valiuta, todėl ir visos apskaitos, administravimo ir kitos sistemos, padedančios kurti šiuos dokumentus, turi būti adaptuotos ir pritaikytos darbui su nauja valiuta.

Atnaujinimas

Versija 2.9.2 (2014-11-28)

 • Nauji stulpeliai Detalių ir Detalių specifikacijų sarašuose.
 • Naujas Leidimas, apribojantis sinchronizacijos galimybes.
 • Adaptuotos sinchronizacijos su "Centu" ir "Euroskaita".
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.9.1 (2014-09-23)

 • Detalių užsakymų ir sąskaitų importas iš "AD Baltic" online sistemos (2.9.0).
 • Remontų ir Remontų specifikacijų sąrašų modifikavimo įrankiai.
 • Patobulintas Apskaitos bloko skaičiavimo mechanizmas.
 • Išspręstos pasitaikiusios klaidos.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.8.1 (2014-05-25)

 • Sukurta "Internetinė detalių paieškos ir užsakymo sistema".
 • Realizuotas naujas nuolaidos priskyrimo būdas.
 • Realizuoti Nuolaidų kategorijų rinkiniai.
 • Realizuota galimybė Asmens lange fiksuoti sutartį su tiekėju ir tiekėjo suteikiamą apmokėjimo atidėjimo terminą.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.8.0 (2014-03-01)

 • Realizuota pilnavertė sąsaja su Emprijos kompiuterine kasos sistema ALTERA EJ3.
 • Atsisakyta "Dienos kasos sąskaitų". Supaprastinta logika atsiskaitymų grynais.
 • Asmens kortelėje galima nurodyti ar yra sudaryta aptarnavimo sutartis.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.7.5 (2014-01-26)

 • Sinchronizacija su buhalterinės apskaitos programa "Navision Financials" - "Microsoft Dynamics NAV".
 • Realizavimo užsakymų sąrašas papildytas naujais matomais stulpeliais.
 • Leidimų sistema papildyta naujais leidimais ribojančiais vartotojų galimybes.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.7.3 (2013-11-23)

 • Sinchronizacija su buhalterinės apskaitos programa "Finvalda".
 • Realizavimo užsakymo detalių skilties sąrašas papildytas naujais matomais stulpeliais.
 • Patikrinimo mechanizmas dėl galimo detalių nelikvidumo.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.7.2 (2013-04-30)

 • Nauja Detalių specifikacijos savybė: "Pagrindinis analogo kodas".
 • Galimybė į visus dokumentus įkelti visą rodomą (išfiltruotą) detalių sąrašą.
 • Viso rodomo (išfiltruoto) Detalių sąrašo modifikavimo įrankis.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.7.1 (2013-02-20)

 • Naujas nuolaidos taikymo būdas: Kaupiamoji nuolaida, paremtas Tinklinio marketingo principais.
 • Optimizuotas realaus laiko atnaujinimų mechanizmas.
 • Kiti...
Atnaujinimas

Versija 2.6.6 (2012-11-10)

Naujas inventorizacijos mechanizmas, remontų importas iš "Mercedes Benz Asra" katalogo. Pašalinti el. laišų ir kiti nesklandumai, realizuoti papildomi pakeitimai.

Atnaujinimas

Versija 2.6.5 (2012-08-25)

Nauji el. laiškų šifravavimo nustatymai, pašalintas sąskaitų išrašymo apsaugos nesklandumas.

Atnaujinimas

Versija 2.6.4 (2012-08-17)

Naujas detalių sandėliavimo sistemos funkcionalumas, žinučių šablonų mechanizmas; realizuoti garsiniai pranešimai. Paieškos, vartotojų teisių bei sąrašų patobulinimai.

Atnaujinimas

Versija 2.6.3 (2012-04-08)

Pašalinti nesklandumai lėtinantys programos darbą, stabilesnis "Excel" failų generavimas bei "Remontų atlikėjų" laiko apskaita. Patobulintas darbas su "Mercedes Benz" katalogu, pritaikyti kiti smulkūs pakeitimai.

Atnaujinimas

Versija 2.6.2 (2012-03-25)

Masinis "Detalių Specifikacijų" reikšmių keitimas, realių detalių pagal "Detalės specifikaciją" judėjimo istorija. Patikimesnis el. laiškų siuntimas ir dokumentų numeravimas.
Atnaujinimas

Versija 2.6.1 (2012-01-16)

Patogesnis "Remonto" ir jo "Darbų" sukūrimas, stipriai pagreitintas darbas su duomenų baze, pakeisti langų formatai. Nauja sąsaja su apskaitos programa, pašalinti sistemos nesklandumai, atlikti kiti smulkūs pakeitimai.

Puslapiai