Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy
Euras

Darbas su nauja valiuta

EURAS Lietuvoje

Nuo 2015 metų Lietuvoje nacionalinę valiutą Litą" keičia Euras". LR įstatymai reglamentuoja visuose finansiniuose dokumentuose kainas nurodyti nacionaline valiuta, todėl ir visos apskaitos, administravimo ir kitos sistemos, padedančios kurti šiuos dokumentus, turi būti adaptuotos ir pritaikytos darbui su nauja valiuta.

Valiutos pakeitimas "autoservisas2008" sistemoje

autoservisas2008" autoserviso administravimo sistema nuo pat jos sukūrimo pradžios yra paruošta dirbti skirtingomis valiutomis, todėl jokių papildomų adaptavimo ir pritaikymo darbų, keičiant pagrindinę valiutą, atlikti nereikės. Sistemos vartotojams 2015 m. sausio 1 d. reikės Sistemos nustatymuose" pakeisti Pagrindinę valiutą" iš LTL" į EUR". Atlikus šį pakeitimą, visos sistemoje esančios kainos ir sumos (sutartos klientų kainos, detalių, remontų, jų specifikacijų ir visų jau anksčiau sukurtų dokumentų sumos) bus perskaičiuotos pagal naujos valiutos kursą. Po to visoje sistemoje (įskaitant ir istoriją) jau bus rodomos kainos ir sumos nauja valiuta (t.y. Eurais").

Rekomenduojame

Rekomenduojame visas 2014 m. pirkimo ir pardavimo sąskaitas įvesti į sistemą iki valiutos pakeitimo. Jei po valiutos pakeitimo bus būtina įvesti 2014 m. pirkimo sąskaitą, tai autoservisas2008" sistemos formuojamos Pirkimo sąskaitos" lange nurodykite valiutą LTL". Po valiutos pakeitimo visos spausdinamos pardavimo sąskaitos bus tik nauja valiuta (t.y. Eurais").

Nerekomenduojame

Nerekomenduojame pakartotinai keisti pagrindinę valiutą, nes po kiekvieno valiutos keitimo kainos ir sumos yra apvalinamos. Po keletų Pagrindinės valiutos" keitimo operacijų sumos apvalinamos, todėl galimi dideli kainų ir sumų neatitikimai.

Buhalterinės apskaitos programa

Visi, kas naudojasi autoservisas2008" sistemos sinchronizacija su buhalterine apskaitos programa (Centas", Finvalda", Pragma", Euroskaita", Navision"), turėtų šią programą pritaikyti darbui su nauja valiuta tuo pačiu metu, kuomet ir autoservisas2008" sistemoje keičią Pagrindinę valiutą".

Darbas su el. kasos aparatu

autoservisas2008" sistemos vartotojai, kurie naudojasi Empirija" el. kasos aparatu jau ir dabar į jį gali įdėti grynuosius tokia valiuta, kokia moka pirkėjas. Vartotojas įrašo gautą pinigų sumą Apmokėjimo grynais" lange atitinkamos valiutos laukelyje (el. kasos aparatas turi būti sukonfigūruotas darbui su keliomis valiutomis"). El. kasos aparatas pats paskaičiuos grąžą atitinkama valiuta.