Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy
Atnaujinimas

Versija 2.9.5 (2015-06-07)

Naujovės:

  • Realizavimo užsakymo lange, automobilio laukas pradedamas automobilio valstybiniu numeriu.
  • Realizavimo užsakymo lange, Remontų skiltis papildyta nauju Remonto sudubliavimo mygtuku, leidžiančių patogiau ir greičiau paskirstyti Remontą keliems remonto atlikėjams.
  • Darbų atlikimo lange, aktualių darbų sarašas papildytas sustabdytais darbais. Šis pakeitimas leidžia patogiau pratęsti praeitomis dienomis sustabdytus darbus.
  • Visų dokumentų languose, Detalių ir Remontų sarašai papildyti "Nr" stulpeliu, kad būtų galima surikiuoti Detalių/Remontų sarašą sukūrimo eilės tvarka.
  • Realizuotas suminis Detalių ir Remontų eksportas į "Debetas" failus (pasirinktinai).

Kiti pakeitimai:

  • Išpręsta programos išsijungimo problema, kuomet buvo bandoma išsaugoti tekstą, kuriame panaudotas % simbolis.