Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy
Atnaujinimas

Versija 2.11.1 (2019-02-26)

Naujovės:

  • Sukurtas Kreditinių (Grąžinimų iš Pirkėjo) sąskaitų automatizuotas užpildymas grąžinamomis detalėmis ir remontais, pagal išrašytą Pardavimo sąskaitą.
  • Detalių sąrašas papildytas naujais Apmokestinimo stulpeliais, kuriuose išskirta: rūšis, svoris ir matas.

Kiti pakeitimai:

  • Sąsaja su Pragma papildyta galimybe nurodyti iš kur bus generuojama Pardavimo sąskaitos numeracija, siekiant apsisaugoti nuo numerių susidubliavimo.
  • Sąsaja su Finvalda realizuotas didelio sąrašo Objektų ir Nurašymo sąskaitų užpildymas.
  • Pataisytas Remonto sudubliavimas Realizavimo užsakyme.