Subscribe to Sindikacija

autoservisas2008

  • Realizavimo užsakymai
  • Grafinis remontų tvarkaraštis
  • Pirkimo ir pardavimo sąskaitos
  • Automobilių remontų istorija
  • Realus ir buhalterinis sandėlis
  • Detalių analogų sistema
  • Darbas vietiniame tinkle ir internete
  • Mažiems, vidutiniams ir dideliems autoservisams
  • Ir daug daugiau!
Watch Atsisiųsti Buy

Paslaugos

Darbuotojų apmokymai

Darbuotojų apmokymų tikslas: suteikti galimybę kompanijos, įsigijusios autoserviso administravimo sistemą „autoservisas2008 v2“, darbuotojams per trumpą laiką įgyti darbo su sistema įgūdžių, greitai rasti sprendimus kebliose, nestandartinėse situacijose, maksimaliai išnaudoti sistemos galimybes, kelti kvalifikacijos, teorinių bei praktinių žinių lygį, tuo pačiu padidinti asmeninį efektyvumą darbe.

Logotipo įkėlimas į spausdinamus dokumentus

Logotipo įkėlimas į sistemą ir patalpinimas spausdinamuose dokumentuose.

Naujo spausdinamo dokumento sukūrimas (redagavimas)

Sistemoje esančių dokumentų formų (naudojamų spausdinant dokumentus) pritaikymas pagal naudojamus standartus ar vidinę tvarką.

Sinchronizavimas su kitomis programomis

Realizuota galimybė keistis duomenimis tarp sistemos ir išorinių programų: buhalterinės apskaitos, elektroninių žinynų, CRM, VVS ir kitų.

Papildomų funkcijų kūrimas ir diegimas

Pagal poreikius sukuriamas standartines sistemos funkcijas praplečiantis priedas ir įdiegiamas sistemoje.

Nesklandumų šalinimas per 24 val

Sistemos veikimo nesklandumų, vartotojų naudojimosi sistema problemų šalinimas ir konsultavimas kliento pasirinktu laiku ir vietoje per 24 val. nuo kreipimosi telefonu. Šios paslaugos teikiamos darbo dienomis, darbo valandomis (I-V d., 9 - 17 val.).

Nesklandumų šalinimas per 12 val

Sistemos veikimo nesklandumų, vartotojų naudojimosi sistema problemų šalinimas ir konsultavimas kliento pasirinktu laiku ir vietoje per 12 val. nuo kreipimosi telefonu. Šios paslaugos teikiamos darbo dienomis, darbo valandomis (I-V d., 9 - 17 val.).

Nuolatiniai sistemos atnaujinimai

Sistemos atnaujinimo paslauga, kuria naudojantis sistema automatiškai gauna klaidų ištaisymus, naujas sistemoje realizuotas funkcijas, papildomai užsakytas funkcijas (atnaujinimo paslaugai būtinas interneto ryšys).